پنج‌شنبه 25 می 2017 - 5:29

تلویزیون

لیست قیمت تلویزیون‌های سامسونگ (Samsung TV)

Samsung LED 48JU8890 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40H5860 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40J5970 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48JC6960 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48J5960 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 78JSC10000 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40JC6960 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48JUC7920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED LH48RMD تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40J5960 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JSC9990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 78JUC8920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40JU6990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JUC8920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40JUC7920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40J5950 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40J6390 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48J5950 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JS8980 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 65J6490 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48JUC8920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JUC7920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 58J5990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55J7790 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JC6960 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55J6490 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 60J6850 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55J6390 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48JU6980 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 50JU6990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 40J6920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55J6950 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48J6950 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 60JU6990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 50JS7980 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 50KU6990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 60K6850 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JC8880 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55JS7980 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48K6920 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 65KSC9990 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 48K6950 تلویزیون سام سرویس
Sansung LED 55KU7960 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 60KS8980 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55KS9995 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 65KS9995 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55KS8985 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 49KU7975 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 60KU7975 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 50KU7970 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 60KU7970 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 65KU7970 تلویزیون سام سرویس
Samsung LED 55KU7975 تلویزیون سام سرویس

لیست قیمت تلویزیون‌های ال‌جی (LG TV)

تلویزیون LG Plasma 60PN65000 گلدیران
 تلویزیون LG Plasma 50PN45000 گلدیران
تلویزیون LG Plasma 50PB56000GI گلدیران
تلویزیون LG Plasma 50PA49000 گلدیران
تلویزیون LG Plasma 42PN45000 گلدیران
تلویزیون LG LED UHD 84LM96000 گلدیران
تلویزیون LG LED UHD 65UC97000 گلدیران
تلویزیون LG LED UHD 55UB85000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55LM58000 گلدیران
تلویزیون LG LED 55LB67000 گلدیران
تلویزیون LG LED 55LA96500GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55LA96000 گلدیران
تلویزیون LG LED 55LA74000 گلدیران
تلویزیون LG LED 50LB58200 گلدیران
تلویزیون LG LED 49LB55100B گلدیران
تلویزیون LG LED 47LV35000 گلدیران
تلویزیون LG LED 47LS57000 گلدیران
تلویزیون LG LED 47LN57000 گلدیران
تلویزیون LG LED 47LN54000 گلدیران
تلویزیون LG LED 47LN6150 گلدیران
تلویزیون LG LED 47LM58000 گلدیران
تلویزیون LG LED 47LB65000 گلدیران
تلویزیون LG LED 42LS34000 گلدیران
تلویزیون LG LED 42LN57000 گلدیران
تلویزیون LG LED 42LM58000 گلدیران
 تلویزیون LG LED 42LB67000 گلدیران
تلویزیون LG LED 42LB58200GL گلدیران
تلویزیون LG LED 42LB55200 گلدیران
تلویزیون LG LED 39LN54200 گلدیران
تلویزیون LG LED 32LS57000 گلدیران
تلویزیون LG LED 32LN57000 گلدیران
تلویزیون LG LED 32LN54200 گلدیران
تلویزیون LG LED 32LM58000 گلدیران
تلویزیون LG LED 32LB56100 گلدیران
تلویزیون LG LED 29MT45000 گلدیران
تلویزیون LG LED 28MA530D گلدیران
تلویزیون LG LED 24MT45000 گلدیران
تلویزیون LG LED 22MA530D گلدیران
تلویزیون LG OLED 65EG960T گلدیران
تلویزیون LG OLED 65EC970T گلدیران
تلویزیون LG OLED 55EC93000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 79UG88000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 65UG87000Gi گلدیران
تلویزیون LG LED 65UF86000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 65UF85000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 65UB98000 گلدیران
تلویزیون LG LED 55UG87000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55UF86000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55UF85000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55UF68000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55UF68000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55UB83000 گلدیران
تلویزیون LG LED 55LH60000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 55LF65000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 49UF85000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 49UF64000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 49UB83000 گلدیران
تلویزیون LG LED 49LH62000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 49LH54100GI گلدیران
تلویزیون LG LED 49LH51300GI گلدیران
تلویزیون LG LED 49LB62300 گلدیران
تلویزیون LG LED 43UF64000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 43LH60200GI گلدیران
تلویزیون LG LED 43LH59000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 43LH54100GI گلدیران
تلویزیون LG LED 42LF65000GI گلدیران
تلویزیون LG LED 42LB62300 گلدیران
LG LED 60LB56100GI تلویزیون گلدیران
LG LED 47LB69000 تلویزیون گلدیران
LG LED 47LB67000 تلویزیون گلدیران
LG LED 47LB56100GI تلویزیون گلدیران
LG LED 42LB65200 تلویزیون گلدیران
LG LED 32LB55100 تلویزیون گلدیران

لیست قیمت تلویزیون‌های سونی (Sony TV)

تلویزیون Sony LED KDL-42W800 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-48W600 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-40W600 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-46EX650 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED UHD 84X9000 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-50W800B بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-42W828B بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-65X9004 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-46HX925 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55HX925 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KLV-32EX330 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LCD KDL-40BX450 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-60EX640 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KLV-55EX630 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KLV-40R452 بازرگانی ایران
تلویزیونSony LED KLV-46EX430 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-40NX720 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-60W600B بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55HX750 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55W900A بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55W904A بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55HX855 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-60R550A بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LCD KDL-32CX520 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LCD KDL-40BX420 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LCD KDL-32BX320 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LCD KLV-32CX350 بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED UHD KD-55X8500B بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55W800C بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-48W650D بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-40W650D بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-32R300C بازرگانی ایران
تلویزیون Sony LED KDL-55W650D بازرگانی ایران

لیست قیمت تلویزیون‌های پاناسونیک (Panasonic TV)

تلویزیون Panasonic LED TH-42A410R بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TH-L32XM5 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TC-L42E5 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TH-L32B6S بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TX-L42E6B بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LCD TC-L42U5 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TC-L47ET5 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TC-L55ET5 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TH-L42ET60M بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TC-L42ET5M بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic Plasma TX-P42X50 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic Plasma TC-P50X60 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic Plasma VIERA TC-P65ST60 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic Plasma TC-P42X60 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TH-50A410 بانیان الکترونیک
تلویزیون Panasonic LED TH-32A410 بانیان الکترونیک

لیست قیمت تلویزیون‌های فیلیپس (Philips TV)

تلویزیون Philips LED 47PFL6008D
تلویزیون Philips LED 50PFL3108S
تلویزین Philips LED UHD 65PFL9708S
تلویزیون Philips LED 55PDL8908S
تلویزیون Philips LED 42PFL5008D
تلویزیون Philips LED 50PFL5008D
تلویزیون Philips LED 46PFL5008D
تلویزیون Philips LED 42PFK7109
تلویزیون Philips LED 40PFL4508
تلویزیون Philips LED 42PFL6008
تلویزیون Philips LED 65PUT8609 شکوفا الکتریک
تلویزیون Philips LED 50PUT8509 شکوفا الکتریک
تلویزیون Philips LED 55PFT6609 شکوفا الکتریک
تلویزیون Philips LED 58PUT8509 شکوفا الکتریک

لیست قیمت تلویزیون‌های توشیبا (Toshiba TV)

تلویزیون Toshiba LED 48L3454 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 40L3454 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 48L3443 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 32W1333 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 32P2305 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 24P1300 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 50L2300 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 48L1433 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 40L1333 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 40L3443 پژواک الکترونیک
تلویزیون Toshiba LED 48L1443 پژواک الکترونیک

لیست قیمت تلویزیون‌های شارپ (Sharp TV)

مدل قیمت (تومان) گارانتی
تلویزیون Sharp LCD LC-80LE9400X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-60LE9400X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-60LE6400X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-46LE8400X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-46LE8300X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-40LE3550X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-39LE1550X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-32LE1550X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-60LE6300 مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-40LE8350 مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-46LE8350 مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-39LE7500 مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-40LE8300X مادیران
تلویزیون Sharp LED LC-60LE9510 مادیران

لیست قیمت تلویزیون‌های ایکس‌ویژن (X-Vision TV)

مدل قیمت (تومان) گارانتی
تلویزیون X.VISION LED 24XS432 مادیران
تلویزیون X.VISION LED XS2240 مادیران
تلویزیون X.VISION LED XK4370 مادیران
تلویزیون X.VISION LED XS4020S مادیران
تلویزیون X.VISION LED XS5020 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-47K3DS200 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-42K3DS200 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-39KF30 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-32KF30 مادیران
تلویزیون X.VISION LED XS2450 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-48XK4870 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-42XC4240 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-32XK3280 مادیران
تلویزیون X.VISION LED LE-40XK4350ST مادیران
تلویزیون X.VISION LED XS4020 مادیران
تلویزیون X.VISION LED 29XS440 مادیران
تلویزیون X.VISION LED 43XL450 مادیران
تلویزیون X.VISION LED 43XL454 مادیران

لیست قیمت تلویزیون‌های دوو (Daewoo TV)

مدل قیمت (تومان) گارانتی
تلویزیون Daewoo LED DLE-22D4000-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-26D4000-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-32E4000-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-42E4400-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-46E4400-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE3D-42E8008-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE3D-47E8008-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LCD DL-32R320BDL انتخاب
تلویزیون Daewoo LCD DL-42R310BDL انتخاب
تلویزیون Daewoo LCD DL-42R320BDL انتخاب
تلویزیون Daewoo LCD DL-46K310BDL انتخاب
تلویزیون Daewoo LCD DL-46K320BDL انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE3D-47E5500-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE3D-42E8100-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DUHD-50G8000-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-49G5000-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-55G5300-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-49G5300-DPB انتخاب
تلویزیون Daewoo LED DLE-49G3000-DPB انتخاب

لیست قیمت تلویزیون‌های تی سی ال (TCL TV)

مدل قیمت (تومان) گارانتی
تلویزیون TCL LED 32E3500 شهاب
تلویزیون TCL LED 28E3500 شهاب
تلویزیون TCL LED 24T3520 شهاب
تلویزیون TCL LED 19T3520 شهاب
تلویزیون TCL LED 42E5500 شهاب
تلویزیون TCL LED 46E5500 شهاب
تلویزیون TCL LED 50E5500 شهاب
تلویزیون TCL LCD 32B340 شهاب
تلویزیون TCL LED 32E5300 شهاب
تلویزیون TCL LED 28T3540 شهاب
تلویزیون TCL LED 24T3540 شهاب
تلویزیون TCL LED 46E5300 شهاب
تلویزیون TCL LED 19T3540 شهاب
تلویزیون TCL LED 42E5300 شهاب
تلویزیون TCL LED 40E3500 شهاب
تلویزیون TCL LED 48S4690 شهاب
تلویزیون TCL LED 40S4690 شهاب
تلویزیون TCL LED 32E3300 شهاب
تلویزیون TCL LCD 32B351 شهاب
تلویزیون TCL LED 55D2740S شهاب
تلویزیون TCL LED 40D2740 شهاب

لیست قیمت تلویزیون‌های اسنوا (Snowa TV)

مدل قیمت (تومان) گارانتی
تلویزیون Snowa LED SLD-42S36BLD انتخاب
نلویزیون Snowa LED SLD-49S36BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SLD-58S36BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SLD-42S220BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SLD-39S220BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SLD-32S220BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SL3D-39S96BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SL3D-42S96BLD انتخاب
تلویزیون Snowa LED SL3D-32S96BLD انتخاب

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=143
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)