دوشنبه 30 اکتبر 2017 - 18:44

الزام ارسال جداگانه لیست حق بیمه کارکنان هر کارگاه

برابر ماده ٧ آیین نامه یادشده کارفرما مکلف است، صورت‌مزد بیمه‌شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.

براساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده است به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کند.

به گزارش نگاه اقتصادی، برابر ماده ٧ آیین نامه یادشده کارفرما مکلف است، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هرکارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال کند.

لذا تمامی کارفرمایانی که دارای بیش از یک کارگاه هستند، می بایست لیست کارکنان هریک از کارگاههای مربوطه را (انبار،کارخانه، دفتر و…) به‌صورت جداگانه به شعبه محدوده کارگاه ارسال کنند.

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=3060
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)