چهارشنبه 19 جولای 2017 - 13:54

شروط بخشودگی جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو

اگر مودیان مذکور تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ حداکثر اقدام کنند، جریمه موضوع ماده ۱۹۱ قابل بخشودگی خواهد بود.

شروط بخشودگی جرایم مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه ای، شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو را ابلاغ کرد.

به گزارش نگاه اقتصادی از رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد در این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات صاحبان مشاغل را که خردادماه ۱۳۹۶ موفق به پرداخت مالیات عملکرد سال قبل نشده اند، با توجه به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‏های مستقیم، فراهم کند.

در این بخشنامه آمده است: جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم برای مودیان مذکور که نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۶ اقدام کنند، با رعایت مقررات موضوع ماده ۱۹۱ قانون مذکور قابل بخشودگی خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشودگی است.

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=1048
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)