جمعه 14 جولای 2017 - 17:24

سبقت همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران از تورم در دولت روحانی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال‌های دولت آقای روحانی همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران از تورم هم بیشتر افزایش یافته است.

سبقت همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران از تورم در دولت روحانی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار مربوط به مابه التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران این سازمان ۴٢٠ میلیارد تومان است، گفت: با توجه به اینکه اعتبار مورد نیاز تأمین شده است، ما به التفاوت حقوق فروردین ماه مستمری بگیران تا پایان تیر پرداخت می شود.

به گزارش نگاه اقتصادی، سیدتقی نوربخش همزمان با هفته تأمین اجتماعی در استودیو گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این ما به التفاوت حدود ۴٢٠ میلیارد تومان است که تامین شده و تا پایان تیر به مستمری بگیران پرداخت می شود.

نوربخش در پاسخ به سوالی درباره همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران گفت: منشاء همسان سازی به گونه ای است که حداقل حقوق و دستمزد طبق قانون تامین اجتماعی برابر با افزایش شاغلان است؛ در سال‌های دولت آقای روحانی این همسان‌سازی از تورم هم بیشتر افزایش یافته است.

وی گفت: امسال این رقم بین چهارده و نیم درصد تا ٢١ درصد افزایش تعیین شده است، در مورد مطالبه به حق مستمری بگیران در بعضی از مقاطع و چند سال یکبار اعمال می شود و در برنامه ششم توسعه پرداخت مطالبات پیش بینی شده است و سازمان مکلف است در طی برنامه آن را اعمال کند و اولین مرحله آن تا پایان سال ٩٧ انجام خواهد شد.

وی افزود: منابع این همسان سازی هم توسط دولت تامین خواهد شد گرچه در دولت قبل این منابع تامین نشد ولی در دولت آقای روحانی این مبالغ تامین شد.

نوربخش ادامه داد: حفظ تعادل میان همه سطوح پرداختی و انجام همسان سازی بسیار پیچیده است اما با همه پیچیدگی های موجود پرداخت مطالبات مستمری بگیران در برنامه ششم پیش بینی شده است.

* در برنامه ششم توسعه افزایش سن بازنشستگی پیش بینی نشده است

او در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: تغییرات پارامتریک برای استمرار منابع صندوقهای بازنشستگی یک الزام است اما در برنامه ششم توسعه افزایش سن بازنشستگی پیش بینی نشده است ولی عکس آن اتفاق افتاده و ما حدود ٢۵ درصد مستمری بگیرانمان از مشاغل سخت و زیان آور یا پیش از موعد هستند و با ٢٠ سال خدمت بازنشسته می شوند.

وی گفت: این موضوع باعث عدم پایداری در منابع صندوقها می شود مگر اینکه آن منابع از پیش تامین شود.

نوربخش گفت: به فرموده مقام معظم رهبری منابع صندوقهای بازنشستگی حق الناس است البته در دنیا هم به همین نحوه است و صندوقهای ما هم صندوق بین نسلی هستند یعنی یک نسل سرمایه گذاری می کند و نسل بعدی از مزایای آن بهره می جوید، در ایران سهم کارفرما ٢٠ درصد و سهم بیمه شدگان ٧ درصد و سهم دولت ٣ درصد می باشد و منابع این صندوقها بصورت سه جانبه تامین می شود.

* دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران: فراموش نمی کنیم که در گذشته چگونه با سرمایه های ما بازی شد

محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در ارتباط اسکایپی با این برنامه گفت: تا امروز آنطور که باید و شاید هر کدام از شرکای ٣ گانه اجتماعی در مدیریت و تصمیم گیری های کلان به نسبت دارائیشان از صندوق بازنشستگی نتوانستند استفاده کنند؛ ما فراموش نمی کنیم که در گذشته چگونه با سرمایه های ما بازی شد و به شرکتهای تامین اجتماعی چوب حراج خورد.

او ادامه داد: ما باید صندلی بیشتری در میان تصمیم گیران داشته باشیم و نقش تشریفاتی ما تبدیل به نقش عملیاتی شود.

نوربخش در پاسخ به مرتضوی گفت: این صندوقها متعلق به بیمه شدگان و کارفرمایان و مستمری بگیرانی است که سرمایه گذاری کرده اند اما باید در نظر داشت که ما صندوق بین نسلی هستیم و ضمانت این صندوقها بر عهده دولت است در این صندوقها مدیرعامل سازمان توسط هیئت امنا تعیین می شود که متشکل از نمایندگان کارفرمایان هستند و هم کارگران هر چند نمایندگان کارگران کمتر هستند.

مرتضوی خطاب به صحبتهای دکتر نوربخش گفت: به دلیل این که این صندوقها بین نسلی می باشد ما نقش پررنگ تری به اندازه مشارکت خودمان در صندوق می خواهیم.

او افزود: ما با مدیریت کاملا دولتی مخالفیم، واگذاریهای شرکتهای سازمان تامین اجتماعی به آقای بابک زنجانی بیانگر خیلی از تصمیمات نادرست دولت است، این تصمیمات نشانگر اینست که چقدر یک فرد می تواند در فروپاشی یا تضمین سرمایه ها موثر باشد، نباید سلیقه ها و دسته های سیاسی حاکم بر سرمایه های ما باشند، خودمان باید بعنوان NGO ی بالغ، در کنار دولت برای تضمین سرمایه هایمان نقش پررنگ تری داشته باشیم، تغییرات مدیریتی این سازمان نباید دستخوش بالا و پایین های زودهنگام باشد اگر ما نخواهیم سرمایه هایمان را به دولت قرض دهیم باید چه کار کنیم.

* بدهی دولت در مدت ٨ سال ١۴ و نیم برابر شد

نوربخش پاسخ داد: همه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۴ حدود ۴٢٠٠ میلیارد تومان بوده که در سال ١٣٩٢ این رقم شد ۶٠ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت بدلیل مصوباتی بود که تعهد بدون منابع برای سازمان ایجاد کرد و بدهی دولت در مدت ٨ سال ١۴ و نیم برابر شد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت در سال گذشته ٩٢٠٠ میلیارد تومان از بدهی هایش را با این سازمان تهاتر کرده است البته با شرایط اقتصادی کشور، ١٠٠٠ میلیارد تومان اوراق گرفتیم و ٨٢٠٠ میلیارد تومان هم اموال گرفتیم.

وی گفت: البته دولت سعی کرده بود در سال ٩۴ حدود ۶۵٠٠میلیارد تومان و در سال ١٣٩۵، ٩٢٠٠ میلیارد تومان و در بودجه سال ٩۶ پیش بینی شده که ۵٠٠٠ میلیارد تومان را پرداخت کند ولی طبیعتا این بدهی ها قابل پرداخت نقدی در یک مرحله نیست.

او ادامه داد: طبق مستندات موجود تا سال ٩۴، ٨٠ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی های دولت است.

مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در ادامه ارتباط اسکایپی خود با این برنامه گفت: اگر در بدنه دولت و در سطوح تصمیم گیران حضور پر رنگ تری داشتیم شاید نمی گذاشتیم بدهی های دولت افزایش یابد.

* ازنظر تعهدی قبل از نقطه سر به سری هستیم زیرا تابع قانون اعداد و ارقام بزرگ هستیم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر مدیریت صندوقها به گونه ای باشد که ما قبل از نقطه سر به سری بایستیم منابع مالی پایداری خواهیم داشت و در حال حاضر از نظر تعهدی قبل از نقطه سر به سری هستیم زیرا تابع قانون اعداد و ارقام بزرگ هستیم.

او افزود: مصارف سازمان ماهیانه ۶٢٠٠٠ میلیارد تومان و منابع ۵٢٠٠٠ میلیارد تومان بوده است اما منابع ما فقط حق بیمه ها نیستند منابع دولتی هم در این صندوق دخیل است، سال گذشته به شکل های گوناگون از دولت ۵٠٠٠ میلیارد تومان گرفته ایم بعلاوه سود ناشی از اندوخته های سازمان که حدود ۴٢٠٠ میلیارد تومان بود.

وی افزود: البته بنا نیست ما همه سرمایه هایمان را بفروشیم یا تقسیم کنیم و با این حال توانسته ایم همه تعهداتمان را پرداخت کنیم.

نوربخش گفت: در زمان شروع دولت آقای روحانی ما با ١٠ ماه معوقه همراه بودیم که توانستیم در بازه زمانی یکساله این معوقات را به روز کنیم، اما در بحث طرح تحول سلامت برخی از منابع می باید از محل تامین دولتی می آمد و بخشی هم از محل مدیریت بر مصارف تامین می گردید.

محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در ارتباط تلفنی با گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: آنچه از سازمان تامین اجتماعی توقع داریم، صرف هزینه های درمانی در جای درست و مشخص خود است نه در بخش سرمایه گذاری.

* سهم درمان از منابع تأمین اجتماعی به طور کامل و حتی بیش از ٩بیست و هفتم هزینه شده است

دکترنوربخش در استودیو گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: طبق قانون ما باید ٩ بیست و هفتم منابع را به بخش درمان تخصیص دهیم و به این منظور حساب جداگانه ای افتتاح کردیم تا منبع ٩ بیست و هفتم را تامین کنیم.

وی گفت: در سال ٩۵، ١۵٠٠ میلیارد تومان بیش از ٩ بیست و هفتم دارایی هایمان را در بخش درمان هزینه کردیم یعنی رقمی حدود ١٩٠٠٠ میلیارد تومان.

او افزود: تاکنون پرداختی های متفاوتی در مورد مشاغل گوناگون داشته ایم در مورد داروخانه ها تا بهمن ماه ٩۵ پرداخت بدهی داشته ایم، در مورد پزشک خانواده هزینه های خرداد ماه ٩۶ را پرداخت کرده ایم و در مورد بیمارستانهای دانشگاهی با تاخیر روبرو هستیم ولی تلاش می کنیم تا این مشکل را هم مرتفع کنیم.

 

لینک کوتاه : http://negaheghtesadi.ir/?p=956
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)