فناوری و ارتباطات
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در بازدید از غرفه گروه بهسازان فردا در نمایشگاه الکامپ عنوان کرد:

محمد نهاوندیان در بازدید از غرفه گروه بهسازان فردا در نمایشگاه الکامپ، توانمندی‌های حوزه PSP را سرمایه‌ای برای بخش بانکی و تجارت الکترونیک دانست.

آخرین اخبار