فناوری و ارتباطات

هادی ویسی، رئیس مرکز نوآوری رفاتک، هدف از برگزاری مسابقه میان استارتاپ‌ها و صاحبان ایده دو حوزه فین‌تک و سلامت را ایجاد تعامل میان آن‌ها اعلام کرد.

خرد و کلان

رحمانی گفت: مازاد تولید باید صادر شود و در همین راستا فولاد از حمله صنایعی است که ارزآوری آن برای ما اهمیت بالایی دارد و روی آن سرمایه گذاری کردیم.

آخرین اخبار