بانک و بیمه

به گفته مهدي رضايي مديرعامل بانک انصار، تشکيل قرارگاه محروميت زدايي و حمايت‌هاي اجتماعي در اين بانک، نماد مسئوليت اجتماعي اين بانک است.

آخرین اخبار