خودرو
از پلت‌ فرم جدید تا فرم جدید خودروسازی

کارشناسانصنعت خودرو از میان خودروهای چینی عرضه‌ شده در بازار ایران مدل‌هایی را به‌‌منظور مهندسی معکوس پیشنهاد کرده‌اند.

آخرین اخبار